Drie vrijwilligers uit Weebosch ontvangen gemeentelijke onderscheiding

3 maanden geleden gepubliceerd

Op vrijdag 29 maart 2024 ontvingen drie inwoners van de Weebosch een gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding. Wethouder Marko van Dalen reikte de onderscheidingen uit aan Ellen Burgmans, Herman Ritter en Jan Hoeks tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest in gemeenschapshuis ‘t Sant. Deze eervolle onderscheiding is een blijk van waardering voor hun langdurige inzet voor de gemeenschap in de gemeente Bergeijk.

Bijdragen van de vrijwilligers

Ellen Burgmans, Herman Ritter en Jan Hoeks hebben bijgedragen aan de oprichting van Stichting Dorpsraad De Weebosch en Stichting Buurthuis ‘t Sant. Zij hebben zich jarenlang, intensief en belangeloos ingezet voor de leefbaarheid in de Weebosch en haar inwoners.

Herman Ritter, de voormalige secretaris, heeft zich van november 2008 tot januari 2024 beziggehouden met leefbaarheid, fondsenwerving, gemeentelijke besluitvorming en natuurbehoud. Hij heeft ook geholpen bij het runnen van het buurthuis en is nog steeds betrokken bij de fondsenwerving voor de verbouwing van de gymzaal.

Ellen Burgmans, een algemeen lid, heeft van augustus 2011 tot mei 2023 zich vooral ingezet voor de communicatie met de dorpsondersteuner. Ze heeft ook belangrijke rollen gespeeld in het buurthuis en bij het werven en behouden van vrijwilligers.

Jan Hoeks, ook een algemeen lid, heeft zich van december 2017 tot juli 2023 gericht op leefbaarheid, landschapsinrichting en verkeersveiligheid. Hij is al sinds september 2008 betrokken bij de Stichting Kermisdraaimolen en is momenteel de voorzitter van deze stichting.

Een welverdiende erkenning

De gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding is een welverdiende erkenning voor hun jarenlange en belangeloze inzet voor de lokale gemeenschap. De toewijding en betrokkenheid van deze vrijwilligers vormen een inspiratie voor iedereen in de gemeenschap.