Bestuursovereenkomst ondertekend voor realisatie Fietsverbinding F67 - De Kempenroute

9 maanden geleden gepubliceerd

Op 27 september 2023 is er een bestuursovereenkomst ondertekend door de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- De Mierden en Veldhoven. Dit brengt de realisatie van snelfietsroute F67, ook bekend als De Kempenroute, een stap dichterbij. De aanleg van de route start in 2024.

Snelfietsroutes voor betere bereikbaarheid

Brabant trekt steeds meer mensen en bedrijven aan, wat de druk op de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant verhoogt. Een toename van autoverkeer kan leiden tot structurele filevorming op de wegen rond Eindhoven. Om dit tegen te gaan, wordt het duurzame reisgedrag gestimuleerd, onder andere door de aanleg en promotie van snelfietsroutes.

Over de F67 snelfietsroute

De F67, van Reusel en Bergeijk naar het stedelijk gebied van Eindhoven, wordt gezien als een belangrijke schakel in het snelfietsroutenetwerk van de regio. De route biedt een directe, comfortabele en veilige fietsverbinding met zo min mogelijk obstakels, wat het fietsen van A naar B eenvoudiger maakt. De F67 is onderdeel van het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2/N2’, dat als doel heeft de bereikbaarheid en doorstroming van de A2 en N2 op korte termijn te verbeteren.

Verbetering van leefbaarheid

De aanleg van de F67 draagt bij aan verschillende prioriteiten binnen de Kempengemeenten, waaronder verbetering van de leefbaarheid van de dorpen, duurzaamheid, recreatie en gezondheid van de inwoners. Het stimuleert gedragsverandering om bewuster de fiets te pakken in plaats van de auto.

Bergeijkse fietsambitie

In Bergeijk wordt gestreefd naar een gedragsverandering, waarbij de fiets het belangrijkste alternatief wordt voor de auto. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Bergeijk. De F67 - De Kempenroute is een belangrijk onderdeel van deze fietsambitie. Het is een route van Bergeijk naar het stedelijk gebied van Eindhoven, over een lang en extra breed fietspad. Het eerste gedeelte van het fietspad is reeds in 2022 gerealiseerd.